Manueel therapeut favoriet bij nekklachten

Mensen met nekklachten kunnen zich beter door een manueel therapeut laten behandelen dan door een huisarts of fysiotherapeut. De therapie is effectiever en bovendien op de lange duur goedkoper. Dat blijkt uit onderzoek van Jan Hoving, onderzoeker bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Tijdens de studie werden gedurende anderhalf jaar 183 patiënten gevolgd die zonder aanwijsbare oorzaak last van hun nek hadden. Op basis van toeval werden de patiënten ingedeeld bij de huisarts, de fysiotherapeut of de manueel therapeut.

De begeleiding van de huisarts bestond uit het geven van geneesmiddelen en voorlichting. De fysiotherapeut richtte zich op massage en oefentherapie en de manueel therapeut maakte de nek los met specifieke mobilisatietechnieken. Na zeven weken werden de resultaten van de verschillende behandelingen vergeleken. In de groep van manuele therapie was 70 procent van de patiënten hersteld, in de groep fysiotherapie 51 procent en in de huisartsgroep 36 procent. Na twaalf maanden waren de herstelpercentages 72 procent, 63 procent en 56 procent.

Hoving keek niet alleen naar het effect van de behandeling maar tevens naar de kosten. In de periode van twaalf maanden bedroegen die voor manuele therapie 450 euro, voor fysiotherapie 1304 euro en voor de huisartszorg 1487 euro.