Tarieven

Tarieven Fysiotherapie per 1 januari 2021

Code beschrijving   bedrag  
1000 Fysiotherapie  35,00  
1001 Fysiotherapie aan huis  45,00  
1002 Fysiotherapie in een instelling  43,50  
1200 Manuele therapie  47,50  
1201 Manuele therapie aan huis  60,00  
1202 Manuele therapie in een instelling  57,50  
  Toeslag buiten reguliere werktijden  15,00  
1400 Onderzoeksconsult  67,00  
1864 Intake, screening en onderzoek  47,50  
1865 Intake, screening en onzoek aan huis  60,00  
1870 Intake na verwijzing  47,50  
1871 Intake na verwijzing aan huis  60,00  
1872 Intake na verwijzing in een instelling  57,50  
1920 Telefonisch consult  15,00  
  Verslag voor derden op verzoek  90,00   
  Verslag uitgebreid voor derden op verzoek 125,00   
  Niet nagekomen afspraak fysiotherapie   35,00 *
  Niet nagekomen afspraak manuele therapie   47,50 *  

 

*Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.

Bovenstaande tarieven gelden voor zover er geen directe afspraken gemaakt zijn met uw zorgverzekeraar. Bij een contract met een zorgverzekeraar gelden de daarmee afgesproken voorwaarden, welke bij de desbetreffende zorgverzekeraar opvraagbaar zijn. Wij hebben, voor zover mogelijk, met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor 2019.

Een eerste bezoek bestaat altijd één tarief uit de groep 1864 t/m 1872 met, indien direct een behandeling volgt, een tarief uit de groep 1000 t/m 1202