Kaak

Onder kaakklachten verstaan we alle klachten die te maken hebben met het niet goed functioneren van het kauwstelsel. Dit wordt ook wel tempomandibulaire disfunctie genoemd, of kort weg TMD.

Kauwstelsel

Het kauwstelsel bestaat uit kauwspieren, het kaakgewricht, het gebit, de nek, de schedel en de bijbehorende vaat en zenuw voorziening.

De kaakgewrichten bevinden zich net voor het linker en rechteroor. Het kaakgewricht bestaat uit een kaakkopje (uiteinde van de onderkaak), een kraakbeenschijfje (discus) en een gewrichtskom (in de bovenkaak). Het linker en rechter kaakgewricht zijn met elkaar verbonden door de onderkaak, waardoor ze tegelijkertijd kunnen bewegen. Het Kaakgewricht is omgeven door banden, pezen en spieren. Alle bewegingen van het kaakgewricht worden gestuurd door de kauwspieren.

Bij een normaal gebruik worden de kaken alleen belast bij het eten. Bij het praten zijn de kaken alleen in beweging, maar worden niet belast. De rest van de tijd horen de tanden en kiezen elkaar niet te raken en dienen de kaken ontspannen te zijn.

Het gebit zit verankerd in het kaakbot van de onder- en bovenkaak. Voor een juiste belasting van de kaakgewrichten is het belangrijk dat de tanden en kiezen ongestoord met elkaar contact maken.

Kaakklachten

Als er iets mis is met één van de delen van het kauwstelsel kan dit klachten veroorzaken. Één van deze klachten is een knappend geluid in het kaakgewricht. Soms kan dit tot gevolg hebben dat de mond niet ver genoeg opengaat of niet goed gesloten kan worden. De kauwspieren kunnen strak (stijf) aanvoelen en pijn veroorzaken.

Als de tanden en kiezen niet ongestoord contact kunnen maken, kunnen er veranderingen optreden in de kaakgewrichten. Vaak klemmen en knarsen kan slijtage aan tanden en kiezen veroorzaken waardoor de gewrichten ongunstig belast gaan worden en pijnlijk worden. Soms kunnen tanden ern kiezen overgevoelig zijn. (Houdt u er echter rekening mee dat tand- of kiespijnklachten sterk op TMD kunnen lijken maar geen TMD hoeven te zijn.)

Stoornissen in het kauwstelsel kunnen zelfs een uitstralende pijn naar de omgeving van het oor en het oor zelf geven.

Ontstaan van kaakklachten

Een veel voorkomende oorzaak voor het ontstaan van kaakklachten is overmatig of verkeerd gebruik van de kaken (overbelasting), bijvoorbeeld door:

Tandenknarsen en klemmen: dit is de kaken gedurende de dag en ook 's nachts op elkaar houden.

Overmatig kauwgomgebruik en nagelbijten.

Een slecht zittend of onvolledig gebit.

Soms speelt stress een rol of zijn er andere lichamelijke aandoeningen. Denk maar aan 'doorbijten' of 'verbijten'in moeilijke situaties. Door de overbelasting kunnen de structuren van het kauwstelsel beschadigd raken. Dit kan zeer geleidelijk gaan maar ook heel snel.

Diagnose

Voordat tot behandeling wordt overgegaan, is het van belang duidelijk vast te stellen wat bij u de mogelijke oorzaak van de klachten is. Zo nodig zal een plan voor behandeling worden opgesteld. Uw behandelaar kan een manueel/kaak fysiotherapeut, tandarts, kaakchirurg en/of psycholoog zijn.

Behandeling

De behandeling bestaat onder andere uit instructies hoe u de mond goed kunt gebruiken enn ontspannen. Vaak krijgt u oefeningen voor thuis en leert u om zelf pijnlijke kauwspieren te masseren. Verder bekijkt de manueel fysiotherapeut of er een verband is tussen bijvoorbeeld nekklachten, schedel, hals-/hoofdzenuwen en TMD.

Hieronder staan de verschillende fasen van een behandeling in volgorde beschreven:

Uitleg over het normale functioneren en het gebruik van het kauwstelsel.

Adviezen voor een juist gebruik van het kauwstelsel.

Het afleren van bepaalde gewoontes die tot overbelasting van het kauwstelsel leiden. Zoals klemmen van de kiezen op elkaar, tong persen, tandenknarsen, etc.

Zelfmassage ter ontspanning van de kauwspieren en het vergroten van de mondopening.

Oefentherapie ter verbetering van de functie van het kauwstelsel.

Ontspanningsoefeningen.