Waarom manuele therapie bij nekpijn?

Literatuuronderzoek toont aan dat fysiotherapie en manuele therapie effectiever zijn dan placebo of een afwachtend beleid bij patiënten met nekpijn. Bij de berekening van de kans op herstel op de korte termijn bij behandeling door huisarts, fysiotherapeut of manueel therapeut werd aangetoond, dat alle patiënten met nekpijn baat hebben bij manuele therapie. Patiënten van 50 jaar en ouder hebben alleen maar baat bij manuele therapie. De algemene conclusie is dat manuele therapie altijd de juiste keuze is.  

 

Beslismodel voor nekpijn, Huisarts en Wetenschap, jaargang 2009, nr 8:384-390