Vergoeding Fysiotherapie

Fysiotherapie wordt meestal vanuit de aanvullende verzekeringen vergoed. Het is dus belangrijk dat u deze heeft afgesloten. In bijna alle aanvullende verzekeringen zit een fysiotherapievergoeding. Hoeveel u vergoed krijgt hangt van uw aanvullende verzekering af. Kijk dus goed in uw verzekeringspolis hoe u aanvullende verzekerd bent.

Het basispakket (hoofdverzekering HV) vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie:

1. fysiotherapie voor chronische klachten (zie lijst Chonische Aandoeningen) wordt vanaf de 21e behandeling vergoed. De eerste 20 behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering (AV) vergoed, tenzij u niet voldoende aanvullend verzekerd bent. In dat geval moet u het tekort zelf betalen. Bij een chronische indicatie is een verwijzing wel noodzakelijk.

 2. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt dat de eerste 18 behandelingen fysiotherapie per indicatie gedekt worden door de basisverzekering. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze vanuit de aanvullende verzekering betaald worden. Bent u niet aanvullend verzekerd, dan moet de resterende behandelingen zelf betalen.

 3. Bij artrose in de knie of heup worden maximaal 12 behandelingen fysiotherapie vanuit de hoofdverzekering vergoed en zo nodig daarna vanuit de aanvullende verzekering (dit laatste niet bij Zorg en Zekerheid en De Friesland).

 4. Bij incontinentie problemen, Claudicautio Intermittend Fontaine 2 en COPD wordt in bepaalde gevallen ook vanuit de hoofdverzekering vergoed.

Voor de overige klachten wordt fysiotherapie dus vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen vergoed, als u deze heeft afgesloten.

Wij raden u aan het vergoedingenoverzicht van uw aanvullende verzekering te bekijken. Informatie over het nieuwe zorgstelsel, de basispremie, de eigen bijdrage, de zorgtoeslag en antwoord op veelgestelde vragen vindt u op: www.defysiotherapeut.com/